Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej z listopada 2022

Utworzono dnia 27.12.2022

W dniu 25 listopada 2022 r. Ministerstwo przedstawiło do konsultacji projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione propozycje są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji i wskazują  w jakim ma zmierzać działalność domów pomocy społecznej oraz doprecyzowują formy dyskutowane przez dyrektorów zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej.

To właśnie ze strony naszego Stowarzyszenia wyszły postulaty m.in. opieki krótkoterminowej w DPS czy możliwości korzystania z opieki domów pomocy społecznej bez zbędnych formalności w przypadku deklaracji całkowitego pokrycia kosztów.

Oczywiście szczegóły proponowanych zmian wymagają jeszcze wyjaśnienia i doprecyzowania ze strony Ministerstwa. I to zarówno propozycje dotyczące DPS, jak i te, dotyczące usług sąsiedzkich, czy mieszkań chronionych. Wydaje się zasadne doprecyzowanie  zakresu usług sąsiedzkich, ich monitorowania, czy poświadczania wykonania. W zakresie propozycji usług w mieszkaniu chronionym – wspomaganym lub treningowym - wydaje sie zasadne takie zdefiniowanie tej formy usług, aby nie przeradzała się ona w formę placówki całodobowej.

W zakresie zmian dotyczących domów pomocy społecznej - dobrym kierunkiem jest możliwość świadczenia usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lubw formie dziennej,  Czy będzie ją można organizować w ramach posiadanych w DPS miejsc, jeśli są wolne? Czy pobyt krótkoterminowy można organizować w ramach istniejących w DPS miejsc? Czy można będzie łączyć w pokojach mieszkalnych osoby skierowane na pobyt krótkoterminowy z przebywającymi bezterminowo?

Czy należy oddzielnie realizować usługi dla osób przebywających krótkoterminowo i na czas nieokreślony, czy też usługi na rzecz mieszkańców realizowane są przez pracowników DPS bez takiego podziału?

Pojawia się też propozycja MRiPS utworzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych z udziałem mieszkańców domu, który też budzi wiele zapytań.

Jaki ostatecznie kształ przyjmą propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz kiedy wejsdą w życie dowiemy się zapewne już w 2023 r.

Niewątpliwe jest jednak, że  działalnosć Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej  i zgłaszanie do Ministertswa Rodziny i Polityki Społecznej propozycji zmian, udział w różnego rodzaju gremiach i komisjach opinijujących oraz aktywane wystąpienia naszych przedstawicieli róznych forach w zakresie opieki długoterminowej i deinstytucjonalizacji  mają sens i są zauważane jako ważnych głos środowiska DPS.