Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 28.04.2022

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Hotelu Delicjusz w Trzebawiu, odbedzie się Walne Zgromadzenie Członków.

Proponowany porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad przez Prezes Zarządu
 2. Wybranie przewodniczącego obrad
 3. Wybranie protokolanta
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 9. Określenie głównych kierunków i  celów działania
 10. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia
 11. Ustalenie wysokości składek członkowskich
 12. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
 13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmnije raz w roku kalendarzowym. Serdecznie zapraszamy.