Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

12.03.2020 - zgłoszenie kandydata do Rady Pomocy Społecznej oraz zgłoszenie Stowarzyszenia jako podmiotu doradczego MRPiPS

W związku z zakończeniem VIII Kadencji Rady Pomocy Społecznej działającej przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego jako organ opiniodawczy – doradczy w sprawach pomocy społecznej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej złożyło  wniosek, aby kandydatem  na członka Rady został przedstawiciel środowiska  dyrektorów domów pomocy społecznej, a równocześnie sekretarz Zarządu pan Janusz Krawiec.

Równocześnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwróciło się z pismem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w włączenie  naszego stowarzyszenia do katalogu podmiotów zespołu doradczego.