Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

29.01.2020 - spotkanie Zarządu z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

W dniu 29.01.2020 w Poznaniu odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Pomoc Społecznej z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu panem Grzegorzem Grygierem.

Dyrektor ROPS poinformował zebranych o pracach związanych z procesem deinstytucjonalizacji  Domów Pomocy Społecznej Koordynuje je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z uwagi na zaistniałą sytuacje podjęto decyzję, aby we współpracy z ROPS w Poznaniu podjąć działania zmierzające do upowszechnienia tego tematu, uczestnictwa w pracach i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom takiego trendu.
Wskazano na możliwość wspólnej organizacji Konferencji dotyczącej w/w tematu w Urzędzie Marszałkowskim.
Dyrektor ROPS poinformował zebranych o wyborach do Rady Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 125 ustawy o pomocy społecznej Stowarzyszenia mają prawo przedstawić swoją kandydaturę. Zarząd zdecydował iż kandydaturą którą przedstawią w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej będzie Dyrektor DPS Kotlin Pan Janusz Krawiec.
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia zebrani na spotkaniu zwrócili się do Dyrektora ROPS z prośbą o rozważenie możliwości ujęcia Domów Pomocy Społecznej jako beneficjentów programów unijnych.
Do tej pory Domy Pomocy Społecznej były wykluczane w tego typu programach co zamykało DPS drogę do pozyskania dodatkowych funduszy
Zwrócono też uwagę na konieczność wymiany doświadczeń poprzez organizację wyjazdów na wizyty studyjne w innych domach pomocy społecznej które w sposób innowacyjny prowadzą swoją działalność.