Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

30.04.2020 - pismo Zarządu Stowarzyszenia do MRPiPS w sprawie możliwości realizowania programu opieki wytchnieniowej w domach pomocy społecznej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawnioskowało  o umożliwienie Domom Pomocy Społecznej realizacji opieki wytchnieniowej całodobowej.

Opieka ta  powinna być powszechnie dostępna, dlatego jako organizacja przedstawicielska DPS chcielibyśmy zgłosić propozycję, aby to domy pomocy społecznej mogły organizować opiekę wytchnieniowa całodobową.

Rozwiązanie to miało by szereg atutów:

  1. Domy pomocy społecznej posiadają bogata ofertę opiekuńczo- rehabilitacyjno- kulturalną i zatrudniają specjalistów, którzy pozwoliliby w pełni realizować założenia projektu.

  2. Dostępność domów pomocy społecznej w regionie jest duża, co daje przestrzeń dla rodzin w uzyskaniu pomocy w bezpośrednim sąsiedztwie.

  3. Stworzona infrastruktura w wielu przypadkach, nie wymaga tak wielkich nakładów finansowych , których wymagałoby stworzenie takowego miejsca zupełnie od nowa.

  4. Domy pomocy społecznej zatrudniają administrację, która w pełni mogłaby zabezpieczyć potrzeby administracje w ramach projektu – co również przyniosłoby wymierny skutek finansowy.

  5. Organizacja większości placówek pod względem bytowym np. pranie, wyżywienie, zakupy środków opatrunkowych, higienicznych czy leków itp., dawałaby pewność realizacji.

Dlatego, jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej rekomendujemy, aby w punkcie 3 podpunkt 2 wpisać:

  1. Ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

  2. W Domach Pomocy Społecznej zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanych do rejestru właściwego wojewody.

  3. W przypadku braku takich miejsc w gminie/powiecie innym miejscom wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, który otrzyma pozytywną opinię gminy /powiatu realizującego Program.

Umożliwienie Domom Pomocy Społecznej prowadzenie programu „opieka wytchnieniowa ” - całodobowa było by wielką szansą dla wszystkich DPS, finansów Państwa ale przede wszystkim dla ludzi którzy tej pomocy wymagają.