Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

2.10.2020 - funkcjonowanie DPS w czasie pogarszającej się sytuacji pandemicznej

Stowarzyszenie ponownie zwraca uwagę na konieczność  podjęcia działań na poziomie kraju w zakresie   ujednolicenia wytycznych dotyczących zakazu odwiedzin, urlopowania czy samodzielnego opuszczania Domu Pomocy Społecznej na czas drastycznego wzrostu zachorowania na Covid-19.

W opinii dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, służb sanitarnych oraz Ministerstwa Zdrowia takie rozwiązanie w znacznym stopniu zwiększyłoby bezpieczeństwo sanitarne podopiecznych DPS oraz dawałoby poczucie bezpieczeństwa kierownikom jednostek w przypadku kontroli w aspekcie ograniczenia praw obywatelskich naszych mieszkańców.

Zdaniem Stowarszenia istotne jest zapewnienie mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zatrdunianie odpowiedniej liczby personelu medycznego oraz  poprzez zapewnienie zwiększonej liczby miejsc dla mieszkańców DPS w szpitalach np. powiatowych ze względu na obecnie panujące już  braki w szpitalach specjalistycznych.

W zakresie realizacji powyższych postulatów przedstawiciele Stowarsyzenia i DPS zwrócili się o poparcie do Starostów i organów prowadzących.